Villkor för lagring av personuppgifter från formulär

Maxipet AB kommer att använda de uppgifter du lämnar i formuläret för att kunna svara på din förfrågan. Om det inte krävs för att svara på ditt ärende, lämnar vi inte heller ut dina uppgifter till något annat företag.

Uppgifterna lagras i upp till fem år för möjlighet till återkoppling av tidigare ärende.

Maxipet AB är ansvarig för behandling av uppgifterna. Adress: Exportgatan 1, 422 46 Hisings Backa, Sverige • Telefon: +46(0)31 – 338 88 01 • E-post: info@maxipet.se

Vi har skyldighet att lämna ut registrerade personuppgifter när du ber om dem, eller på begäran ändra felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke och det gör du genom att kontakta oss för att bli borttagen ur databasen och vår e-post inkorg.